Thursday, September 14, 2006

Tentang larangan berbuat zalim

Dalam hadist Qudsi ,Allah SWT berfirman:
“Hai para hamba-Ku!Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu ;maka,janganlah kamu saling menzalimi…”
(H.R.Muslim).

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home